Svetové dedičstvo očami detí


ERB Banská Štiavnica UNESCO ROGNE

Medzinárodná výtvarná súťaž,
ktorú organizuje
Mesto Banská ŠtiavnicaO podujatí


Súťaž výtvarných prác už od roku 1995 organizuje Mesto Banská Štiavnica, je určená pre deti miest svetového dedičstva z celého sveta a zrodila sa pri príležitosti zápisu historického mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v jeho okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (1993). Každoročne do súťaže dostávame v priemere 2 000 prác z celého sveta, z ktorých porota vyberie tie najlepšie práce v troch kategóriách a čestné uznania. Vernisáž výstavy víťazných prác sa koná v júni v Banskej Štiavnici, potom putuje do iných miest, napr. Budapešť v rokoch 2016 a 2017, Luxemburg v roku 2017.


Propozície


Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje 25. ročník súťaže žiakov škôl všetkých miest vyhlásených za svetové dedičstvo, či už toho, v ktorom žiaci žijú, alebo hociktorého iného na svete. Podmienky súťaže sú nasledovné:

 • súťaží sa v troch vekových kategóriách do 9 rokov, 10 – 12 a 13 – 15 rokov;
 • výtvarne zobrazený námet kresbou, maľbou, akvarelom, monotypiou, linorytom, intarziou, kolážou, pretlačením do fólie a pod. treba poslať na normalizovanom pohľadnicovom formáte 14 x 10 cm najlepšie v obálke (za celú školu) s uvedením hesla „SDOD 2019“;
 • zobrazený výtvarný námet má tvoriť celú čelnú stranu pohľadnice, pričom na jej druhú stranu treba okrem adresáta uviesť plné meno žiaka, jeho vek a presnú adresu školy (paličkovým písmom);
 • obsahom výtvarného zobrazenia príslušného mesta, či lokality svetového dedičstva môže byť historická reminiscencia, jeho celkové zobrazenie alebo len jeho artefaktov, súčasného života, jeho obyvatelia resp. budúcnosť;
 • jeden žiak môže poslať maximálne tri výtvarné zobrazenia tak, aby tieto boli doručené najneskôr do 30. apríla 2019 na adresu:

  Mestský úrad
  Mgr. Henrieta Godová
  Radničné nám. 1
  969 24 Banská Štiavnica
  (Slovenská republika)

Z doručených súťažných materiálov bude dňa v júni 2018 otvorená výstava „Svetové dedičstvo očami detí 2019“, na ktorej budú vyhodnotené tri najlepšie práce z každej kategórie. Výstava bude putovná a po Banskej Štiavnici môže byť inštalovaná aj v ďalších mestách svetového dedičstva. V prípade, že mate záujem o túto výstavu vo Vašom meste, oznámte nám to do 30. apríla 2018 aj s uvedením kontaktnej adresy a zodpovednej osoby s cieľom dohodnutia ďalších náležitostí (výstavné miesto, termín a pod.).


Každý súťažiaci musí predložiť súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tejto výtvarnej súťaže podpísaný jeho zákonným zástupcom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Stiahnuť

Výsledky

Svetové dedičstvo očami detí

Výsledky 2017 Výsledky 2018

Fotogaléria

Archív našej činnosti

Ročník 2017 Ročník 2018